Pomoc nemocným prostřednictvím služby Mobilního hospice sv. Kryštofa

Charita Ostrava

O projektu

Cílem je pořízení vybavení Charitního střediska sv. Kryštofa. Bezplatně poskytujeme služby lidem v terminálním stádiu života. Naším posláním je zajistit důstojné prožívání života nevyléčitelně nemocným lidem, s cílem aby nemocný člověk mohl zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.

Sídlo organizace:

Charita Ostrava
Kořenského 1323/17, Ostrava - Vítkovice, 703 00
www.ostrava.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

40 500 Kč