Na jedné lodi

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

O projektu

Záměrem projektu je pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Díky programu DOUČOVÁNÍ chceme pomoci dětem z okrajových příhraničních regionů, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Cílem je podpora dětí a jejich setrvání v běžné škole a také zvýšení motivace rodičů ke spolupráci se školou. Projekt pomůže dětem i jejich rodinám. Díky programu DOUČOVÁNÍ podpoříme děti ze sociálně slabých rodin, aby mohly setrvat v běžné škole, být zde úspěšné, aby nepřestupovaly do základních škol učících podle osnov zvláštní školy z důvodu neúspěchů ve škole způsobených minimální domácí přípravou, malou motivovaností atd., a především předcházení rozvoje záškoláctví a rizikových jevů. DOUČOVÁNÍ bude realizovat 5 vysokoškolských studentů, kteří se budou dětem věnovat pravidelně, jednotlivě, budou za nimi docházet do rodin. Projekt je směrován na region Krnovska. Projekt je zaměřen na děti z rodin, které se často pohybují na hranici životního minima, jejich rodiny jsou zatížené mnoha problémy (př. zadlužení), děti zde mají málo příležitostí k rozvoji. Chtěli bychom podpořit školní úspěšnost těchto dětí ohrožených sociálním vyloučením a pomocí studentů poskytnout dětem potřebnou podporu v jejich začleňování. Při práci s dětmi studenti mohou využít jednoznačné výhody, která plyne z jejich odlišné role, neboť jim umožňuje navázat bezprostřední kontakt a získat důvěru. Informace o průběhu projektu budou průběžně aktualizovány na webových stránkách organizace a budou sloužit k informovanosti veřejnosti.

Sídlo organizace:

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
www.eurotopia.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 300 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 300 Kč