"Muzika léčí"

ANULIKA z.s.

O projektu

Činnost naší neziskové organizace Anulika z.s. se zaměřuje na zlepšení kvality života vážně nemocných, zdravotně postižených osob a jejich pečujících. Pečujeme o rodiny s dětmi se svalovými a neurologickými onemocněními, o vážně nemocné a jejich blízké. Pomáháme všem žít běžný život v domácím prostředí. Poskytujeme například bezplatnou psychosociální pomoc, podporu péče v domácím prostředí, terapeutickou pomoc, poradenství. Tato pomoc je zajišťována profesionálními terapeuty. K posílení vnitřních zdrojů nemocných a pečujících ke zvládání onemocnění používají terapeuté techniky relaxace s prvky muzikoterapie (zážitková sebezkušenost, sebepoznání) a aktivní imaginace s prvky muzikoterapie (setkání s moudrým podvědomím v nás). Předmětem předkládaného projektu „Muzika léčí“ je nákup muzikoterapeutických pomůcek, které jsou vhodné pro různé druhy muzikoterapie a muzikoterapeutickou praxi až s 15 klienty. Nové pomůcky jsou pro naši Anuliku velmi potřebné. V rámci stávající ""muziko-relaxace-terapie"" používáme vlastní nástroje, kterých máme pouze omezené množství. Díky projektu „Muzika léčí“ bychom do muzikoterapie přímo zapojili nemocné a pečující. Potřebné vážně nemocné děti i dospělí díky terapii zvyšují svou odolnost vůči nadměrné zátěži, zlepšují komunikaci a vztahy s okolím a zlepšuje se jejich zapojení do společnosti. Celkově se více radují ze života. Tyto muzikoterapeutické pomůcky zvýší kvalitu života nemocným dětem, dospělým a jejich blízkým a budou využívány k individuální péči o potřebné či v rámci skupinových terapií například na víkendových psychorelaxačních pobytech pro rodiny s nemocnými dětmi.

Sídlo organizace:

ANULIKA z.s.
28. října 341/184, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
www.podporapece.cz

Na tento projekt jste přispěli:

6 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

46 100 Kč