Záchrana lidského života

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

O projektu

Chceme zakoupit automatizovaný externí defibrilátor. Je to malý, lehký, přenosný přístroj, který analyzuje bez odborného posouzení člověkem srdeční rytmus pacienta a je schopen provést život zachraňující aplikace defibrilačního výboje. Defibrilace má především význam do prvních pěti minut od vzniku příhody.

Sídlo organizace:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Potoky 3314, Zlín, 763 61
www.cervenykriz.zlin.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 312 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

40 312 Kč