Podpora Centra potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod

O projektu

Usilujeme o podporu (úhrada ročních provozních nákladů) pro jednu z nejvýznamnějších služeb naší Charity – Centrum potravinové a materiální pomoci Uherský Brod. Toto centrum slouží sociálně slabým osobám, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti pomoci. Jedná se zejména o matky – samoživitelky s malými dětmi a seniory. Pracovníci sociálního odboru často posílají tyto občany k nám na Charitu, která se tak stává poslední možností, jak těmto lidem pomoci. Žadatelé od nás mohou získat potraviny nebo i materiální pomoc – například úhradu školních obědů, úhradu pobytu na internátě, dále dětské pleny, hygienické potřeby, oblečení, školní pomůcky a podobně. Neřešíme ale dluhy žadatelů, neplatíme za ně exekuce a nijak klienty „nepřepečováváme“, naopak se je snažíme motivovat k jejich cílenému zapojení se do řešení vlastních problémů.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13, Uherský Brod, 688 01
uhbrod.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 100 Kč