Dílnička plná lidových zvyků, obyčejů, tradic a kouzel pro malé zvědavce

Mateřská škola bílovice - Lutotín, příspěvková organizace

O projektu

Představujeme plán projektu, jehož hlavním záměrem je seznámit děti předškolního věku s rčením „zlaté české ručičky“. Abychom mohli naši myšlenku dokonaleji realizovat, chtěli bychom mateřskou školu rozšířit o dílničku plnou tradic, zvyků, obyčejů a kouzel pro malé zvědavce s kooperativním, výtvarným, environmentálním, kuchařským a polytechnickým zaměřením, v dílničce by si děti vlastnoručně vyzkoušely různorodé techniky historické i současné. Pro spokojený a vyrovnaný život je důležité umět vnímat okolí všemi smysly, radovat se z maličkostí bežného dne. Děti předškolního věku velmi intenzivně vnímají vše, co se kolem nich nachází – dítě jako malý architekt vytváří svoji vlastní jedinečnou osobnost pro společnost, současnou kulturní a sociální realitu. Získá schopnost postarat se o sebe a o okolí, bude ohleduplný k ostatním. Poskytneme-li dětem promyšlené praktické prostředí, ve kterém si mohou vyzkoušet nejrůznější rukodělné práce, budujeme v nich základní schopnosti pro další možné získávání řemeslných dovedností, zručnost a také citlivost pro použití různých materiálů a nástrojů. Můžeme již tak velmi brzy podpořit budoucí vědomější výběr profesní orientace nebo „jen“ volnočasových aktivit pro smysluplné využití času v běžném životě. Náš projekt podporuje rozvoj dítěte v nezávislého a zodpovědného dospělého člověka.

Sídlo organizace:

Mateřská škola bílovice - Lutotín, příspěvková organizace
BÍLOVICE 70, KOSTELEC NA HANÉ, 798 41
www.msbilovicelutotin.cz

Na tento projekt jste přispěli:

12 610 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

52 610 Kč