Ordinace pro chudé v Brně

Armáda spásy v České republice, z.s.

O projektu

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Ordinace se tak může stát centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Brně, která nejsou na tyto pacienty připraveny. Ordinace bude otevřena pro poskytování péče také všem ostatním pacientům z okolí, kteří projeví zájem. Dalším specifikem ordinace bude poskytování návštěvní služby lidem žijícím na ulici a v azylových domech. Cílem preventivně léčebné péče je zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a prevence šíření infekčních chorob v populaci. Lidé bez domova z nejrůznějších důvodů nevyhledávají zdravotní pomoc i přesto, že jejich zdravotní stav je vzhledem k jejich způsobu života často mnohem horší než ve většinové populaci. Trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích, nebezpečnými přenosnými chorobami, a častý je výskyt psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým průměrem. Lidé bez domova se také stále častěji stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a sexuálních útoků a oproti obecné populaci je u nich častější výskyt předčasných úmrtí. V praxi je zapojení lidí bez domova do existujícího systému zdravotní péče problematické, časté jsou problémy s přijetím takového pacienta u poskytovatelů zdravotních služeb, ať už z důvodu odmítání ošetření na straně pacienta nebo lékaře, a to vzhledem k absenci dokladů, osobní hygieně a komplikacím se zdravotním pojištěním.

Sídlo organizace:

Armáda spásy v České republice, z.s.
Petržílkova 2565/23, Praha 5, 158 00
www.armadaspasy.cz

Na tento projekt jste přispěli:

30 560 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

65 560 Kč