Pomozte s námi opuštěným mláďatům a raněným živočichům z volné přírody

Stanice Pavlov o. p. s.

O projektu

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka či jeho nevědomosti. I proto přímo u nás ve stanici bylo otevřeno ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Nemalou položku našeho rozpočtu každoročně představuje nákup krmiva pro trvale handicapované živočichy, kteří jsou tak odkázáni na trvalou lidskou péči. Proto získané finanční prostředky budou použity právě na nákup potravy pro naše zvířecí pacienty a na nákup speciálních krmiv pro mláďata nalezená opuštěná či osiřelá v přírodě. V roce 2017 bylo do stanice přivezeno 650 živočichů, zpět do volné přírody se nám podařilo vypustit více než polovinu z nich. Námi zajišťovaná činnost je bezplatná služba pro obyvatele, kteří sami nemají možnost zajistit péči o handicapované živočichy. Péče o tyto živočichy je velmi náročná, kromě krmiva jsou finanční nároky spojené ještě s dopravou, ošetřením, léky a následnou péčí o trvale handicapované.

Sídlo organizace:

Stanice Pavlov o. p. s.
Pavlov 54, Pavlov, 584 01
www.stanicepavlov.eu

Na tento projekt jste přispěli:

30 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

80 200 Kč