Automobil pro sociální službu

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

O projektu

Pečovatelskou službu pro seniory poskytujeme jako terénní sociální službu v domácím prostředí a to 24 hodin denn. Problém s dopravou našich zaměstnanců ke klientům v odlehlých oblastech považujeme za jednu ze zásadních překážek v dalším rozvoji naší služby. Jako řešení tohoto problému jsme sestavili tento projekt.

Sídlo organizace:

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
Smetanova 1450, Česká Třebová, 560 02
www.petrklice.cz

Na tento projekt jste přispěli:

16 850 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

56 850 Kč