Podpořte rodiny pečující o seniory

Oblastní charita Pardubice

O projektu

Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit prostory pobytové formy odlehčovacích služeb 9 polohovacími lůžky s antidekubitní matrací, které umožňují průběžné polohování klientů s těžkým zdravotním stavem. Pobytová odlehčovací služba umožňuje lidem, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma bez nepřetržité péče, a o něž se běžně stará rodina, po přechodnou dobu žít v rodinně koncipovaném zařízení v budově bývalého rodinného domu v době, kdy rodina potřebuje vyřídit nutné záležitosti, nebo si odpočinout od psychicky i fyzicky náročné péče. Služba má okamžitou kapacitu 9 osob. Personál tvoří zkušení a speciálně školení pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník a zdravotní sestra. V odlehčovacích službách poskytujeme péči i klientům s velmi omezenými pohybovými schopnostmi. Tyto postele s antidekubitními matracemi jsou nejen praktické a pohodlné pro klienty, ale i usnadňují práci zaměstnancům. V současné době je máme vypůjčené.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Pardubice
V Ráji 732, Pardubice, 530 02
www.pardubice.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 200 Kč