Staň se pěstounem!

Amalthea z. s.

O projektu

Rodina je jako tradiční hodnota uctívána napříč kulturami. Většina z nás bere rodinu jako něco zcela přirozeného, automatického, něco, co k nám patří. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali. Mluvíme o dětech, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Chtěli bychom přitáhnout pozornost veřejnosti k tématu pěstounství. Pokusit se nabourat ustálené mýty a předsudky, kterými je téma pěstounství opředeno. Vyvolat diskuzi o potřebnosti rodiny v životě dítěte, ať vlastní nebo náhradní, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet. Cílem projektu je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče, o vlivu vhodného rodinného prostředí na rozvoj dítěte a v neposlední řadě získat budoucí potenciální zájemce o pěstounskou péči. Budete nás moci potkat na našich infostáncích, přijít na zajímavou besedu na téma pěstounství, zatančit si na koncertě či shlédnout divadelní představení. Projekt svou podstatou navazuje na osvětovou a náborovou kampaň, kterou Amalthea realizuje již od roku 2010. Potencionálním zájemcům z řad široké veřejnosti zprostředkujeme informace následovně: chceme kombinovat dlouhodobé výzvy s vysíláním TV spotů či radiospotů v pravidelných intervalech po určitou dobu a s akcemi, kde zkušený sociální pracovník Centra náhradní rodinné péče bude v přímé interakci s konkrétními zájemci. Toto propojení realizujeme formou moderovaných besed za přítomnosti pěstounů, případně dalších zainteresovaných osob nebo formou informačních stánků na veřejných akcích společenských, kulturních či sportovních.

Sídlo organizace:

Amalthea z. s.
Městský park 274, Chrudim, 537 01
www.amalthea.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 800 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

40 800 Kč