Linka bezpečí ve třídě (LBVT)

Linka bezpečí, z.s.

O projektu

Projekt Linka bezpečí ve třídě probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích, přímo ve škole. Je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V rámci bloků se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí. Děti si mohou zvolit jedno z témat, které je nejvíce zajímá, jednotlivé bloky tak vycházejí z aktuální potřeby dětí. Pro děti máme na výběr např. tato témata: Když jsem on- line, Když se odlišuji, Když se doma necítím dobře, Když se mi nedaří. Témata volíme z nejčastěji řešených problémů na krizové lince. Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití. Projekt Linka bezpečí ve třídě slouží jako osvěta, při které hledáme společně s dětmi dostupné nástroje, jak řešit případné problémy.

Sídlo organizace:

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, 181 00
www.linkabezpeci.cz

Na tento projekt jste přispěli:

29 986 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

79 986 Kč