Dobrovolníci z celého světa pomáhají krkonošské přírodě a dětem

SEVER Horní Maršov o.p.s.

O projektu

SEVER Horní Maršov se v Krkonoších již přes 20 let zabývá environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i dospělých. Ve zrekonstruované památkově chráněné faře v Horním Maršově v Krkonoších provozujeme informační centrum, spravujeme sousední renesanční kostel, pořádáme akce pro děti v okolní přírodě a v přírodní zahradě, máme pro děti hravou výstavu „Jak žít a přežít v přírodě“ a pořádáme velké množství kulturních akcí regionálního významu. Rozvoji areálu poslední 4 roky pomáhají i dobrovolníci ze zahraničí, pro něž ve spolupráci s organizací INEX, pořádáme „Workcamp“. V rámci workcampu mají lidé z celého světa možnost objevit nové místo, setkat se s lidmi z jiných států i světadílů, strávit společně nevšední zážitky, navázat nová přátelství a zároveň svoji prací přispět k prospěšné činnosti pro přírodu a děti. Cílem letošního workcampu je úprava zahrady a hospodářského zázemí pro zvířata, jejichž pastva udržuje pestrost okolních květnatých horských luk, tak abychom je mohli lépe využívat pro péči o okolní přírodu i pro programy s dětmi. Konkrétně se jedná o výstavbu seníku, dřevěného hrazení, renovaci starého plotu a údržbu staré farské zahrady. Dobrovolníkům za jejich pomoc nabídneme výlety do národního parku s našimi lektory, mezinárodní večer s ochutnávkou místních specialit a setkáním s místními obyvateli, a další outdoorové aktivity.

Sídlo organizace:

SEVER Horní Maršov o.p.s.
Horská 175, Horní Maršov, 542 26
dotek.eu

Na tento projekt jste přispěli:

19 760 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

59 760 Kč