Komunitní bydlení pro zdravotně postižené v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Sportem proti bariérám, z. s.

O projektu

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je víceúčelové centrum pro zdravotně postižené ve Staré Pace. V DOMEČKU tvoří lidé s různými typy postižení a lidé zcela zdraví komunitu, kde společně pracují, bydlí, sportují, rozvíjejí své koníčky, a kde si především vzájemně pomáhají. Mentálně a psychicky postižení lidé fyzicky pomáhají lidem s tělesným handicapem, těžce fyzicky postižení lidé zas např. organizují pracovní i volnočasové aktivity, pomáhají s organizací domácnosti, hospodařením, atd., a ti zcela zdraví v DOMEČKU zajišťují odbornou asistenci, supervize a další odborné činnosti, které lidé s handicapem nezvládají. Společně jsme jako komunita méně závislí na podpoře ostatních a můžeme se věnovat i činnostem, které pro nás byly dříve nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence, bezbariérového zázemí, atd. Nyní v rodinném domku v areálu DOMEČKU svépomocí budujeme již druhé komunitní bydlení pro dalších 6 zdravotně postižených lidí, kteří nemají dobré rodinné zázemí. Naše komunita v DOMEČKU je otevřená široké veřejnosti, do které se přirozeně integrujeme právě skrze své činnosti. Díky pracovnímu uplatnění a vzájemné pomoci mají lidé v našem DOMEČKU oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než měli dříve, kdy se mnohdy cítili spíše zbyteční a na obtíž.

Sídlo organizace:

Sportem proti bariérám, z. s.
Nádražní 111, Stará Paka, 507 91
www.D-P-K.cz

Na tento projekt jste přispěli:

29 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

79 100 Kč