Zdravá škola

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

O projektu

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. zajišťuje vzdělávání a služby pro děti a žáky s těžkým , středně těžkým mentální postižením, kombinovanými vadami a autismem. Našim cílem je co možná největší samostatnost našich žáků, aby byli co nejméně odkázáni na podporu svého okolí. Pro své žáky zajišťujeme nejen vzdělání, ale také koncept ucelené rehabilitace. Naše škola je stará a velmi mokrá. Stěnami vzlíná vlhkost a školou se šíří zápach a plíseň. Byla provedena různá opatření na snížení vlhkosti a plísně v objektu, ale nic nepomohlo. Oslovili jsme firmy, které se zabývají vzlínavostí vody a chceme využít firmu, která se zabývá vzlínavou zemní vlhkostí a dokáže bez náročných stavebních úprav - elektrofyzikálním způsobem využívajícím principu elektroosmózy tuto vodu stlačit a tím zdivo vysušit. Jedná se o investiční výdaj, proto na opravu nesmíme použít finanční prostředky ze státní dotace a musíme je získat jinou cestou, pokud tedy můžete, podpořte nás.

Sídlo organizace:

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.
Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 549 01
www.zsnonanmnm.cz

Na tento projekt jste přispěli:

16 384 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

51 384 Kč