Auto pro Domácí hospic Athelas

Domácí hospic Athelas-středisko Diakonie a misie CČSH

O projektu

Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění, a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. V roce 2018 počítáme s nárůstem počtu klientů o 40%. Nákupem osobního automobilu můžeme poskytnout péči více pacientům. CHtěli bychom poskytovat naše služby v širším regionu.

Sídlo organizace:

Domácí hospic Athelas-středisko Diakonie a misie CČSH
Budějovická 204/13, Písek, 397 01
www.hospic-pisek.cz

Na tento projekt jste přispěli:

29 568 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

69 568 Kč