Péče o lidi s duševním onemocněním v komunitě

FOKUS Tábor, z.s.

O projektu

FOKUS Tábor je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí se schizofrenií nebo jiným vážným duševním onemocněním. Naše podpora míří do různých oblastí života klientů, do situací a úkolů, které zdravým lidem nedělají potíže, ale pro člověka s duševním onemocněním mohou být velmi náročné. V rámci služby sociální rehabilitace pomáháme s řešením potíží v rodině i v celé komunitě, pomáháme v případě finančních nebo pracovních problémů, problémů s bydlením. S klientem pracujeme na zvládání nemoci a snažíme se předcházet takovému zhoršení zdravotního stavu, které by vedlo k jeho dlouhodobé hospitalizaci. Zmírňujeme izolovanost klientů, společně hledáme příležitosti pro jejich aktivní zapojení do běžného života. Aby služba měla žádoucí dopad, je třeba, aby se ke klientům dostala v jejich přirozeném prostředí - doma, v obci, kde žijí. Proto více než 50% kontaktů probíhá „v terénu“. Službu sociální rehabilitace využívá více než 340 osob. Ročně se uskuteční více než 8.000 kontaktů s lidmi s vážným duševním onemocněním. Za klienty jezdíme denně i do okrajových obcí okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Bez služebních aut by se to nedalo zvládnout. Cílem této žádosti je získat finančních prostředky na zakoupení minimálně jednoho osobního auta, které bude sloužit k cestám za klienty. Zatím jim poskytujeme „jen“ sociální služby. Od ledna 2019 připravujeme vznik Centra duševního zdraví, v rámci multidisciplinárního týmu pak za našimi klienty v případě potřeby vyjedeni zdravotní sestra nebo psychiatr. Centrum duševního zdraví zajistí svým klientům komplexní péči - zdravotní i sociální, v komunitě, kde žije. Cílem Center je snížení potřeby dlouhodobých hospitalizací a poskytování péče vedoucí k postupnému zotavení z duševní nemoci. Kvalitní a mobilní tým je klíčem k úspěchu.

Sídlo organizace:

FOKUS Tábor, z.s.
Mostecká 2087, Tábor, 390 02
www.fokustabor.cz

Na tento projekt jste přispěli:

58 900 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

108 900 Kč