Pomáhejme společně živočichům v nouzi!

ZO ČSOP Polabí

O projektu

V rámci projektu bychom rádi zabezpečili péči o volně žijící živočichy, kteří se vlivem lidské činnosti ocitli dočasně nebo trvale v nouzi. Naším hlavním cílem je péče o ně s cílem vypustit je zpět do volné přírody. Každý rok přijmeme více než 1600 zraněných živočichů, okolo 60 % z nich se nám podaří vrátit zpět do přírody.

Sídlo organizace:

ZO ČSOP Polabí
Pátek 56, Poděbrady, 290 01
www.zachranazivocichu.cz

Na tento projekt jste přispěli:

43 650 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

83 650 Kč