Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s

O projektu

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Sdružení pro obnovu dobříšských varhan si dalo za úkol zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života v Dobříši. 20. století bylo pro zdejší varhany bohužel značně nepřívětivé. Cínové píšťaly varhan byly během první světové války zrekvírovány a nahrazeny zinkovými. Nedostatek finančních prostředků a politická situace za nacismu a komunismu neumožňovaly kvalitní ani dostatečnou údržbu tohoto nástroje. Nástroj z dílny Josefa Vanického z Třebechovic pod Orebem, postavený roku 1898, byl proto kvůli nevratnému poškození červotočem koncem 90. let minulého století odstraněn. Z původních varhan zůstala pouze méně poškozená pseudobarokní varhanní skříň, která bude využita pro vestavbu nového nástroje. Stavby nového nástroje se ujme Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova, která navrhla postavit nástroj nový, z části inspirovaný nástroji z poloviny 19. století. Bude to nástroj postavený moderním způsobem, s moderní mechanickou trakturou a soudobým vzduchovým hospodářstvím. Navrhovaný nástroj je koncipován s ohledem k danému prostoru, bude mít dva manuály, 15 rejstříků a 987 píšťal. Předběžná cena nástroje je 4 300 000 Kč.

Sídlo organizace:

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s
Na Nábřeží 1650, Dobříš, 263 01
www.varhanydobris.cz

Na tento projekt jste přispěli:

32 658 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

57 658 Kč