Pomoc v krizi pro děti a jejich rodiny

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

O projektu

Projektem umožníme dětem a dospívajícím čerpat komplexní psychickou podporu formou krizové pomoci, individuální a rodinné psychoterapie. Tento typ celkové podpory je velmi funkční a účinný při řešení akutní krize, která plyne z dlouhodobě nepříznivé životní situace. Finanční zatížení hrazenými psychoterapiemi je však pro rodiny velmi vysoké. Péče je tak časově omezena. Projekt umožní cílové skupině čerpat tuto podporu zdarma a dlouhodobě. Účelem projektu je zlepšit kvalitu života dětí, které mají ztíženu svou pozici akutní tíživou situací, jelikož se dlouhodobě potýkají s rodinným či sociálním zatížením. Máme ověřeno, že díky dlouhodobé podpoře těmito službami nastane posun u každé podpořené osoby alespoň v jedné z následujících oblastí: - snížení sociální izolace tím, že klient např. zvýší zájem o dění v okolí, zvýší svůj zájem o aktivní trávení volného času, zlepší navazování zdravých vztahů s vrstevníky nebo okolím, zlepšení zdravotního stavu klienta, zlepšení výchozí situace pro další rozvoj, který je klíčový pro dosažení samostatného života v dospělosti, zabezpečení obživy, zaměstnání, vytvoření vlastní fungující rodiny Posun je určen na základě porovnání vstupního a výstupního posouzení stavu odborníkem. Cílovou skupinou jsou děti a dospívající. Povedou je zkušení krizoví interventi a psychoterapeuti nebo psychologové.

Sídlo organizace:

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
www.modredvere.cz

Na tento projekt jste přispěli:

68 843 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

118 843 Kč