Pořízení rehabilitačních a relaxačních pomůcek pro děti s autismem

Občanské sdružení ProCit, z.s.

O projektu

Občanské sdružení ProCit, z. s. nabízí sociálně aktivizační služby pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 1 do 18 let a jejich rodiny. Našim klientům poskytujeme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti, jednodenní zážitkové programy, vzdělávací a sportovně-relaxační víkendové a týdenní pobyty a týdenní příměstské aktivity. Rodinám s dětmi s PAS nabízíme též konzultace, diagnostiku, nácviky sociálních dovedností, muzikoterapii, logopedii, besedy, semináře, kurzy a pomáháme jim se zprostředkováním sociálních kontaktů. Naším hlavním cílem je poskytnutí pomocné ruky všem, kteří jí potřebují a zlepšit tak šance dítěte s PAS na pozitivní životní uplatnění a přispět ke stabilizaci jeho rodiny. Poskytujeme proto nejen výše uvedené odborné služby, ale snažíme se pro naše klienty vytvořit bezpečný a relaxační prostor. K našim klientům přistupujeme vždy individuálně dle jejich potřeb a možností, přičemž veškeré naše činnosti jsou zajištěny odborníky z řad speciálních pedagogů, dětských a klinických psychologů logopedů, psychopedů a dalších odborníků. Jako jediní v Plzeňském kraji zajišťujeme pravidelné plavání a cvičení pro děti s PAS pod vedením odborných lektorů ze ZČU v Plzni, fakultou pedagogickou, katedrou tělesné a sportovní výchovy. Pro rozšíření a zkvalitnění našich služeb bychom tak potřebovali rozšířit sortiment pomůcek na nácvik sociálních dovedností, muzikoterapii a sportovní aktivity.

Sídlo organizace:

Občanské sdružení ProCit, z.s.
Kaznějovská 1517/51, Plzeň, 323 00
www.autismusprocit.cz

Na tento projekt jste přispěli:

7 850 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

42 850 Kč