Cvičná kuchyně pro osoby se zrakovým postižením

Tyfloservis, o.p.s.

O projektu

Lidé s poruchami zraku, zejména při jeho náhle ztrátě, mívají těžkosti se schopností postarat se o sebe, uvařit si. Je to tím, že byli zvyklí dívat se celý život na ruce, a teď se musí naučit dělat věci jinak – bez zrakové kontroly. A právě vhodné vybavení a úprava prostředí mohou toto učení usnadnit. Proto jsou ve všech krajských střediscích Tyfloservisu jako součást nabídky výuky sociální rehabilitace cvičné kuchyně, které se oproti běžným kuchyním liší hlavně uspořádáním nábytku, barevností, osvětlením a zároveň slouží jako výuková místnost, kde je možné nacvičovat běžné úkony jako ukládání nádobí a potravin, nalévání nápojů, krájení, loupání, vaření, stolování a podobně. Momentálně je v plzeňském středisku Tyfloservisu k dispozici 25 let stará cvičná kuchyně. Vzhledem ke svému stáří je již vybavení kuchyně ve špatném stavu. Z toho důvodu bychom chtěli kuchyni zrekonstruovat tak, aby lépe odpovídala potřebám nevidomých a slabozrakých klientů, kteří ji pravidelně navštěvují a učí se v ní potřebných dovednostem. Zrekonstruovaná kuchyně bude obsahovat důležité prvky, které usnadní orientaci nevidomých a slabozrakých v daném prostoru, zvýší jejich bezpečnost a usnadní vykonávání jednotlivých činností. Mimo jiné bude nově zrekonstruovaná kuchyně sloužit jako vzorový prostor vhodného uspořádání prostředí z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých lidí, ve kterém se budou moci sami klienti nebo jejich blízcí inspirovat pro uspořádání vlastních domácností. Rádi bychom v Plzni vytvořili bezpečný prostor pro první krůčky v nové situaci, ale také pro zdokonalování již zvládnutého. Další naší vizí je, aby klient po vyzkoušení všech možností kuchyně odcházel se seznamem věcí, které se mu líbily a s adresami, kde si je opatřit. S realizací nápadů mu pomůžeme u něj doma.

Sídlo organizace:

Tyfloservis, o.p.s.
Krakovská 1695/21, Praha 1, 110 00
www.tyfloservis.cz/

Na tento projekt jste přispěli:

5 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 100 Kč