Příspěvek na přesun chráněné dílny

Sdružení TULIPAN, z.s.

O projektu

Sdružení TULIPAN působí v oblasti podpory hendikepovaných už od roku 2004. Podporujeme samostatnost a sebeobslužnost zdravotně znevýhodněných, zajišťujeme jim pracovní rehabilitaci i pravidelné příjmy ze zaměstnání a nabízíme jim alternativy trávení volného času. Ačkoliv se jedná se o finančně náročné aktivity, právě ony umožňují hendikepovaným žít “normální” život a naší práci dávají smysl. Pomáháme lidem s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením z celého Libereckého kraje. Tito lidé nás znají, mají k nám důvěru a často s námi řeší i své osobní, finanční nebo zdravotní problémy. Pro skupinu hendikepovaných je každá změna výrazným zásahem do životní stability. Většinou se jedná o lidi nesmělé, málo komunikující a uzavřené, pro které je důvěrná znalost místa i lidí extrémně důležitá. Tuto skutečnost si uvědomujeme o to více, že je sdružení nuceno po 14 letech změnit sídlo a přestěhovat se. Rádi bychom, aby tato změna znamenala pro všechny zdravotně postižené co nejmenší psychickou zátěž. Chtěli bychom proto co nejdříve obnovit provoz rukodělné, keramické i technické dílny a stabilizovat pracovní podmínky těchto lidí. Přesun celé chráněné dílny je velmi finančně náročný a zásadně zatíží rozpočet. Dále bude nezbytné najít další prostředky na obnovu opotřebovaného vybavení. Další peníze budou potřeba na úpravu nových prostor a jejich přípravu k provozu.

Sídlo organizace:

Sdružení TULIPAN, z.s.
Sokolská 113/8, Liberec 1, 460 01
www.sdruzenitulipan.cz

Na tento projekt jste přispěli:

60 180 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

95 180 Kč