Sociální automobil

Oblastní charita Jilemnice

O projektu

"Naše organizace ve spolupráci s městem Jilemnice spouští projekt sociálního automobilu. Město Jilemnice poskytlo Oblastní charitě Jilemnice (OCHJ) darem starší automobil, který bude využít jako sociální ""taxi"" pro osoby sociálně znevýhodněné (matky s dětmi, seniory, osoby se zdravotním omezením, osoby se sníženou pohyblivostí). Sociální automobil bude sloužit jako doprava k lékaři, na úřad, na poštu, do nemocnice, do lékárny, za službami, doprava seniorů na kulturní akce a na akce města apod. Sociální automobil je určen pro občany nejen Jilemnice, ale občany dalších okolních obcí v rámci ORP Jilemnice (18 obcí). Jedná se o službu nekomerčního charakteru spadající do kategorie veřejně prospěšných činností. Cena jízdného bude uzpůsobena možnostem sociálně znevýhodněných občanů, bude z velké části dotována z jiných zdrojů (grantové programy, nadace, dary apod.). "

Sídlo organizace:

Oblastní charita Jilemnice
Roztocká 500,, Jilemnice, 514 01
www.jilemnice.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

6 800 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 800 Kč