Zvuková střelba - praktický trénink pro nevidomé

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

O projektu

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. je nezisková organizace, která pečuje o nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké v integraci do společnosti, tj. poskytovat pomoc v každodenním životě, při zvládání náročných nebo nestandardních situací. Jsme jedinou organizací v kraji poskytující osobní doprovody (tzv. prův. a předčitatel. služby) a jednou ze dvou organizací poskytující služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti (tzv. soc. rehabilitaci). Poskytujeme i další doplňkové služby. Jednou z činností, která spadá pod naši službu sociální rehabilitace, je také tzv. aktivizační činnost. Do ní lze zařadit i tzv. zvuková střelba pro nevidomé a slabozraké. Ta je součástí naší klubové činnosti a má pro klienty velký význam. Cílem tohoto projektu je pořízení pistole pro zvukovou střelbu Wings Rival Blind Optic, která bude sloužit našim nevidomým a slabozrakým klientům v klubovně TyfloCentra. Jedná se o specifickou aktivitu, při které klienti hravým a nenásilným způsobem zlepšují své sociálně rehabilitační dovednosti a zároveň zpřesňují vnímání a interpretaci akustických podnětů, což obecně zlepšuje orientaci podle sluchu a může výrazně pomoci i v běžném životě. Tato sportovní aktivita zároveň pomáhá odreagovat se od stresů a problémů, podporuje sociální integraci, zvyšuje kvalitu života a umožňuje nevidomým provozovat plně hodnotný střelecký sport.

Sídlo organizace:

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem, 040 01
www.tyflocentrumusti.cz

Na tento projekt jste přispěli:

300 Kč

Grant od ČSOB činí:

0 Kč

Celková částka:

300 Kč