Vybudování odpočinkové zóny pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Farní charita Karlovy Vary

O projektu

Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu Týdenního stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. Zároveň bychom rádi vybudovali, vedle terapeutických prvků v zahradě, relaxační a odpočinkovou zónu. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lehátka a lavičky, které budou také umístěné u jezírka s vodními prvky. V zahradě je též zakomponován altánek, jako místo pro setkávání a posezení klientů. Pobyt v zahradě může pomoci udržet spojení s okolím, ale i sociální kontakty co možná nejdéle.

Sídlo organizace:

Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 360 17
www.kv.charita.cz

Na tento projekt jste přispěli:

74 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

124 500 Kč