Kamarád mi pomůže

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.

O projektu

Naše dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji se rozšiřuje o dobrovolnický program Pět P, který je součástí mentoringových dobrovolnických programů probíhajících po celé ČR. V současné době máme programy pro seniory, pro osoby s mentálním postižením a také mezigenerační dobrovolnický program 3G – Tři generace. Nyní jsme se rozhodli, že rozšíříme naši působnost a budeme pomáhat také dětem ze sociálně slabých, nebo vyloučených rodin. Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně 1 x za týden věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Mezi dítětem a dobrovolníkem by se měl vytvořit trvalý a přátelský vztah, který je přínosný jak pro dítě, tak i pro dobrovolníka. Pět P doslova znamená - péči, pomoc, přátelství, prevenci a podporu. Zavádění nového programu je časově i finančně velice náročné, je potřeba věnovat větší míru podpory novým dobrovolníkům a samotným koordinátorům dobrovolníků. Peníze z tohoto projektu budou použity na propagaci projektu, mzdu koordinátorů dobrovolníků, pracovní pomůcky pro dobrovolníky apod.

Sídlo organizace:

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.
5. Května 1323/9, Praha, 140 00
www.instand.cz

Na tento projekt jste přispěli:

5 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 100 Kč