Bez benzinu nepřijedeme

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

O projektu

Hospic Sv. Jiří je mobilní/terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů. Protože se každým rokem zvyšuje poptávka po službách hospice, potřebujeme personál hospic sloužený ze zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovnic, psychologa, duchovního, poradkyni pro pozůstalé a dobrovolníků přepravit za umírajícími a za jejich blízkými, kteří o ně pečují. K přepravě nejen personálu, ale také zdravotních a kompenzačních pomůcek, léků a zdravotnického materiálu využíváme tři osobní automobily. Hospic Sv. Jiří nemá finanční zdroje ze zdravotních pojišťoven, je tedy závislý na vícezdrojovém financováním, tzn. na darech individuálních dárců, firem, dotací měst a obcí, nadacích a nadačních fondech, na veřejných sbírkách a na výtěžku z benefičních akcích. Díky podpoře dárců Hospic Sv. Jiří oslavil 17. 2. 2018 čtvrtý rok poskytování služeb. V rámci projektu ČSOB pomáhá regionům bychom chtěli získat finanční prostředky na pokrytí nákladů vynaložených na pohonné hmoty.

Sídlo organizace:

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Svobody 520/3, Cheb, 350 02
www.hospiccheb.cz

Na tento projekt jste přispěli:

43 450 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

83 450 Kč