V posteli kolem světa (červen - prosinec)

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

O projektu

Projekt je určen pacientům z oddělení paliativní péče, ošetřovatelských lůžek, interny a rehabilitace, kteří jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík a tráví v nemocnici několik měsíců svého života. Oddělení paliativní péče, které u nás funguje 6. rokem, je určeno pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Jedná se o nemocné trpící nádorovým onemocněním, s chorobami s těžkým neurologickým postižením, v terminální fázi chronického selhání srdce, jater, ledvin a plic. Pacientům při terminálním zvratu onemocnění je v nemocnici zajištěn důstojný odchod za neustálé přítomnosti rodiny... V rámci projektu chceme pacientům jednou za měsíc umožnit „vycestovat“ za hranice nemocnice. Průvodci z řad dobrovolníků seznámí formou promítání na velké plátno pacienty s místy, která navštívili, ukážou jim typické suvenýry. Promítání proběhne v aule v přízemí nemocnice, velkou výhodou je, že se do auly dostanou právě i pacienti upoutaní na lůžko. V rámci odpoledne vystoupí sbor z dívčí střední školy, která vzdělává, sociálně a psychologicky doprovází dívky bez fungujících rodin, z dětských domovů a jiných ústavů. Jedná se o dívky zdravé, ale i handicapované, neslyšící, nevidomé, i ty, které nemají studijní předpoklady. Ze studentek se stávají pečovatelky potřebným, kteří by z důvodu vysokého věku nebo z jiných příčin byli ohroženi samotou, sociálním vyloučením. Vystoupením před pacienty se studentky zbaví ostychu, získají sebevědomí. Aula bude dále využívána na semináře, workshopy pro zdravotnické pracovníky z celé republiky. Chceme umožnit vzájemné předávání zkušeností v oblasti paliativní péče i dětského detoxu a dalších oblastí zdravotnické péče.

Sídlo organizace:

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Vlašská 336/36, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
www-nmskb.cz

Na tento projekt jste přispěli:

28 699 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

68 699 Kč