Pěstujeme v každém věku

Domov Korýtko, p.o.

O projektu

Domov Korýtko, p. o. poskytuje své služby seniorům a lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Rádi bychom pro naše uživatele vytvořili prostor, kde budou moci pěstovat rostliny a plodiny. Truhlíky s rostlinami rozmístíme v prostorách terasy, která je přístupná všem našim seniorům, pracovníkům a také široké veřejnosti. Vyvýšené mobilní záhony umožní i osobám na invalidním vozíku bližší a komfortnější kontakt s rostlinami. Podstatný přínos zahradní terapie je v tom, že podporuje rehabilitaci běžných denních činností a zároveň podpoří řízenou výměnu negativních emocí za emoce pozitivní z dobře odvedené činnosti. Společným sázením a následnou péči o rostliny podpoříme udržování kontaktu našich seniorů s osobami jim blízkými, studenty, dobrovolníky, lidmi z farnosti apod. Účelný pobyt na terase domova bude přispívat k smysluplnému trávení volného času osob a bude tak podporovat jejich vzájemné setkávání a navazování sociálních vazeb. V samotném průběhu této zahradní terapie vznikne vzájemný vztah mezi člověkem a rostlinou, o kterou pečuje, uživatelé budou mít možnost zažívat pocity úspěchu a vyššího sebevědomí, když je rostlina odmění novými lístky, květy či dokonce plody. Cílem projektu je podpora uživatelů služeb v mezigeneračním udržování kontaktů a zavedení zahradní terapie v našem domově.

Sídlo organizace:

Domov Korýtko, p.o.
Petruškova 2936/6, Ostrava, 700 30

Na tento projekt jste přispěli:

23 227 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

48 227 Kč