Kniha, která pomůže

Charita Olomouc

O projektu

Fotograf Jindřich Štreit dlouhodobě spolupracoval s terénními pracovníky Charity Olomouc a doprovázel je na jejich pochůzkách. Seznamoval se s lidmi bez domova, navštěvoval je v jejich provizorních přístřešcích, zahradních chatkách či squatech, po jejich souhlasu je fotografoval v každodenních situacích. Vzniklý unikátní materiál chceme vydat jako tištěnou publikaci. Ta bude nabídnuta k prodeji, přičemž 100 % výtěžku z prodeje bude využit právě na podporu služeb pro lidi bez domova.

Sídlo organizace:

Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc, 779 00

Na tento projekt jste přispěli:

5 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 500 Kč