Společně to zvládneme

Ratolest Brno, z.s.

O projektu

Pro mnohé z nás bylo dětství plné her a objevování. Jiné děti si období spojují s nepěkným traumatem. Žijí totiž v rodinách, kde jejich rodiče potřebují podporu ve zvládnutí rodičovských dovedností, potýkají se s chudobou, exekucemi, neumí vyjadřovat pozitivní emoce, nebo trpí závislostí. V ČR bylo v roce 2016 evidováno 9416 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Těmto dětem stát garantuje ochranu skrze oddělení sociálně právní ochrany dětí. Z praxe víme, že tato oddělení čelí personálnímu podstavu a je pro ně velmi obtížné aktivity kolem ohroženého dítěte koordinovat, a individuálně se dítěti věnovat. Proto reagujeme na tuto situaci tím, že se při práci s rodinou, která je v agendě OSPOD, zaměřujeme hlouběji na její stabilizaci a intenzivní spolupráci při řešení často spletitých problémů. Ratolest Brno poskytuje podporu dětem a jejich rodinám, které se ocitnou v tíživé situaci a hrozí odebrání dítěte již 21 let prostřednictvím profesionální sociálně aktivizační služby. V praxi se ukazuje jako zásadní pro stabilizaci rodin Tzv. Případová konference, která se svolává z důvodu existence problému v rodině, který má negativní dopad na vývoj dítěte, např. když se rodina potýká s potížemi dlouhodobě a nedochází ke změnám, nebo je třeba koordinované spolupráce více odborníků.

Sídlo organizace:

Ratolest Brno, z.s.
třída Pkt.Jaroše 7b, Brno, 602 00

Na tento projekt jste přispěli:

6 401 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 401 Kč