Na vlně bezpečí

Portimo, o.p.s.

O projektu

Projekt podpoří zážitkové programy primární prevence pro děti. Centrum prevence CéPéčko je nabízí na základních a středních školách na Novoměstsku v Kraji Vysočina, včetně malotřídních škol ve venkovských oblastech. Smyslem programů je předcházet rizikovým jevům, posilovat a upevňovat pozitivní postoje a jednání, vést děti k odpovědnosti a toleranci. Tříhodinové programy jsou zajímavé, hravé a přínosné, vedou je vždy dva kvalifikovaní lektoři. Žáci nejsou v roli pasivních posluchačů, ale aktivně se do programů zapojují, učí se zážitkem. Programy jsou šité na míru různým věkovým skupinám dětí. V roce 2016 jsme uskutečnili 84 programů ve 13 školách a 116 třídách, účastnilo se jich 1670 žáků a studentů. Zájem škol o programy je značný, odezva dětí i pedagogů pozitivní, pro další programy nám však chybí finanční prostředky.

Sídlo organizace:

Portimo, o.p.s.
Drobného 301, Nové Město na Moravě, 592 31

Na tento projekt jste přispěli:

35 146 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

75 146 Kč