Malý krok k velké skautské klubovně

Junák - český skaut, z.s.

O projektu

Skauting v Žamberku je už několik let na vzestupu a desítky kluků a holek si užívají dobrodružství na letních táborech, výpravách, ale i při pravidelných schůzkách. Ty se v současné době konají ve dvou malých klubovnách, které však mají nedostačující kapacitu a nevyhovující podmínky. Proto středisko začalo plánovat stavbu nové střediskové klubovny. Ta by měla stát v blízkosti současných kluboven, poskytovala by zázemí nejen pro všechny schůzky, ale i pro víkendové akce, vzdělávací kurzy apod. Získání peněz na projektovou dokumentaci je malým krokem ke stavbě velké klubovny, která umožní plnohodnotně pokračovat ve skautské činnosti v Žamberku.

Sídlo organizace:

Junák - český skaut, z.s.
Zámecká, Žamberk, 546 01

Na tento projekt jste přispěli:

11 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

36 200 Kč