Novým vozem za dětmi domů!

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.

O projektu

Cílem projektu je zvýšit dostupnost terénní služby rané péče, kterou poskytuje Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. stále většímu počtu rodin s dětmi ve věku od narození do 7 let se zdravotním postižením. Ročně pomůžeme více než 150 rodinám z celého Pardubického kraje. Základem služby je podpora vývoje dětí a podpora jejich rodin, které se nacházejí v nelehké a nečekané životní situaci související s narozením dítěte se zdravotním postižením. Nejvyhledávanější nabízenými aktivitami jsou odborné konzultace poskytované přímo v rodinách a zapůjčování stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek.

Sídlo organizace:

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.
Bělehradská 389, Pardubice, 530 09

Na tento projekt jste přispěli:

67 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

117 000 Kč