Zdravotní pomůcky pro umírající

Domácí hospic Duha, o.p.s.

O projektu

Onkologicky nemocní pacienti potřebují ke svému životu v domácím prostředí řadu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Domácí hospic Duha poskytuje služby domácí hospicové péče od roku 2009 a patří mezi ně i půjčovna zdravotních pomůcek. Onkologicky nemocným umírajícím pacientům tyto pomůcky zapůjčuje ZDARMA. S rostoucím počtem pacientů, který je od roku 2016 umocněn založením kontaktního místa Duhy ve Vrchlabí, se půjčovna často potýká s nedostatkem pomůcek. Cílem projektu je získat prostředky na dovybavení půjčovny.

Sídlo organizace:

Domácí hospic Duha, o.p.s.
Čsl.armády 1815, Hořice v Podkrkonoší, 508 01

Na tento projekt jste přispěli:

47 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

97 200 Kč