Žít doma

Jistoty Domova, z.ú.

O projektu

Projektem chceme řešit těžké životní situace seniorů, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby z důvodu nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu při trvalém zdravotním postižení. Mnohdy se do situace, že si nejsou schopni sami zajistit běžné každodenní činnosti, dostávají ze dne na den a ocitají se tak až na pokraji strádání. V rámci projektu budou poskytovány soc. služby pečovatelská a osobní asistence. Dále převozy seniorů služební vozem včetně přepravy kompenzační pomůcky. Projektem pomůžeme 40 seniorům, kteří budou moci vést kvalitní a důstojný život doma ve své domácnosti i s velmi vážným zdravotním handicapem. Jejich rodinným příslušníkům projekt pomůže sladit rodinné, pracovní a pečující povinnosti. V rámci projektu bude mít senior možnost zapůjčení naší kompenzační pomůcky do doby, než mu bude pomůcka zajištěna přes ZP. Péče bude kombinována a realizována,tak aby naplňovala potřeby seniorů a zároveň snížila jejich rodinným příslušníkům zátěž z poskytované péče.

Sídlo organizace:

Jistoty Domova, z.ú.
tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav, 293 01

Na tento projekt jste přispěli:

14 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

49 500 Kč