Zpřístupnění podzemních chodeb Nebovidské tvrze

Nebovidská tvrz, z.s.

O projektu

Nebovidská tvrz je 700. let starým dochovaným zemědělským sídlem nižší šlechty, odhaluje historický život na vesnici. Zpřístupněním podzemí, získáme další doklad z historie a návštěvnicky atraktivní prostory, jejichž existence pravděpodobně sahá k počátkům vzniku tvrze a vesnice samotné. Podzemí je dobře zachované, prosíme o Vaši pomoc s jeho bezpečným zpřístupněním a tím otevřením veřejnosti.

Sídlo organizace:

Nebovidská tvrz, z.s.
Nebovidy 75, Nebovidy, 280 02

Na tento projekt jste přispěli:

11 707 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

36 707 Kč