Vodní dětské hřiště - Etapa II Chotěšov Lesovna

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

O projektu

Vodní dětské "hřiště" navazuje na naší první etapu realizace. Centrum se nachází v objektu bývalého správního úřadu kláštera. K tomuto objektu přiléhá zahrada, kterou využíváme pro návštěvníky a kulturní akce. V posledních letech se tato část klášterní zahrady využívá pro dětské programy - divadla, workshopy atd.. I proto bychom chtěli na této zahradě pokračovat s realizací projektu Vodní dětské "hřiště". Nechceme zde vytvořit klasické hřiště s houpačkami a skluzavkou. Realizujeme zde kreativní koutek z masivních opracovaných klád jako prolézačky s vloženými hudebními prvky. Dále bychom chtěli k této fázi i dodělat druhou část projektu vodní dětské „hřiště“. Klášter Chotěšov je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek kraje a zároveň nejohroženějších. Realizace toho projektu pomůže k jeho zatraktivnění a pro využití volného času dětí a rodičů ve spojení s hudebním a vodním prožitkem.

Sídlo organizace:

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.
Sklepní 167, Chotěšov, 332 14

Na tento projekt jste přispěli:

9 210 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

34 210 Kč