Pořízení auta pro charitní pečovatelskou službu

Oblastní charita Klatovy

O projektu

Pečovatelská služba pomáhá uživatelům, prostřednictvím pečovatelských úkonů a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově a nemusel přerušit vztahy s nejbližšími a zůstal co nejdéle součástí svého místního společenství. Je poskytována přímo v domácnostech osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, na úřad či do obchodu. V rámci služby využíváme 12 automobilů. Jsou v provozu denně a pohybují se většinou ve vesnických oblastech, kde není stav vozovek příliš dobrý. Více jak 3/4 aut je starších 10 let a začínají být velmi poruchová a jejich opravy jsou finančně nákladné. Proto jsme nuceni k obnovování vozového parku. Získané finanční prostředky použijeme na zakoupení nového automobilu pro tuto službu. Provoz služby je zcela závislý na spolehlivosti a dostupnosti automobilů.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317/16, Klatovy, 339 01

Na tento projekt jste přispěli:

23 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

63 200 Kč