Daruj mi chvíli času

Hospic sv.Zdislavy, o.p.s.

O projektu

„Smrt není zlá, co strašné je, co zlé je, to umírání je.“ (Jiří Wolker) Každý, kdo prožil umírání blízké a milované osoby, ví, jak pravdivá jsou slova klasikova. Přesto si dovolím – po zkušenosti s Vašim hospicem – s klasikem tak trochu nesouhlasit… Možná ani netušíte, jak moc si vážíme Vaší pomoci a podpory při péči o umírající maminku u nás doma. Nejen, že jsme věděli, že o maminku je dokonale postaráno až do jejích posledních chvil, ale – a to bylo pro nás nejdůležitější – věděli jsme, že na to nejsme sami. Pocity zoufalství, smutku a beznaděje se po kontaktu s Vámi změnily v pocity obrovské úlevy a naděje, že poslední vydechnutí maminky proběhne v klidu a míru v duších všech. (úryvek z děkovného dopisu) Prostřednictvím projektu můžete „darovat“ čas našich zdravotních sester, který nevykážeme na žádné pojišťovně. Protože v těchto neopakovatelných chvílích nelze jenom podat léky a utišit tělesnou bolest. "Hospicová nástavba" je čas navíc, čas na emoce, čas na sdílení i čas na tichou vzpomínku. Darujte našim klientům a jejich rodinám tento vzácný čas.

Sídlo organizace:

Hospic sv.Zdislavy, o.p.s.
Pod Perštýnem 321/1, Liberec, 460 01

Na tento projekt jste přispěli:

57 700 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

107 700 Kč