Simulovaná zvuková střelba pro nevidomé a slabozraké

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

O projektu

Simulovaná střelba prohlubuje schopnost soustředění a sluchové detekce důležité pro samostatnou orientaci v každodenním životě. Střelba udržuje dobrý stav jemné motoriky, který se vlivem stárnutí a cukrovky (častá příčina oslepnutí) zhoršuje. Citlivé čití rukou umožňuje čtení Braillova písma a mikroorintaci. Tréninky a soutěže umožňují setkávání celé české i zahraniční komunity nevidomých.

Sídlo organizace:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
oblastní pobočka Česká Lípa, Červeného kříže 2563, Česká Lípa, 470 03

Na tento projekt jste přispěli:

14 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

49 100 Kč