Sprchovací lehátko pro imobilní seniory

Farní charita Litoměřice

O projektu

Zastavte se na chvíli a nechte proudit své představy. Stojíte ve sprše a příjemný „deštík“ bubnuje na Vaše tělo. Voda je příjemně teplá. Cítíte se svěží a s báječným pocitem začínáte nový den. Teď si sami sebe představte v jiné situaci. Jste staří, ležící, každý pohyb Vás bolí. Ležíte na nemocničním lůžku. Potřebujete vykoupat, ale do sprchy už si nedojdete. Pečovatelka Vás bez speciálního vybavení do koupelny nedopraví – jste těžcí, tak Vás omyje pouze na lůžku. Přestože svou práci odvedla co nejlépe, připadáte si čistí jen „napůl“. Přitom od sprchy Vás dělí jen krůček – kdyby pečovatelka měla sprchovací lehátko, na kterém by Vás do koupelny dovezla a vysprchovala, bylo by všechno jinak. V našem Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích pečujeme o 122 klientů. Věkový průměr našich seniorů je 85,5 let. Pečujeme o ně tak, jak bychom chtěli, aby bylo postaráno o nás. Poskytujeme profesionální péči na vysoké úrovni, nicméně máme na paměti, že nestačí pouze zabezpečit základní potřeby - je třeba i vyslechnout, potěšit, vytvářet přátelské prostředí. Pro naše nevyléčitelně nemocné a umírající seniory jsme zavedli paliativní péči, která jim umožňuje prožít i poslední období svého života v důstojných podmínkách a vlídném prostředí, na které jsou zvyklí. Zajištění hygieny u ležících pacientů je jedním z náročných úkonů jak pro seniora, tak pro personál. Potřebujeme proto naléhavě pořídit sprchovací lehátko, které usnadní manipulaci s uživatelem, poskytne mu pohodlnou a důstojnou hygienu a pomůže v boji s proleženinami. Pomůžete nám?

Sídlo organizace:

Farní charita Litoměřice
Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01

Na tento projekt jste přispěli:

10 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

50 500 Kč