Přátelství bez předsudků

Dobrovolnické centrum, z.s.

O projektu

Díky projektu Přátelství bez předsudků můžeme dětem pomáhat při dospívání a zaplnit volný čas novými zážitky.Ve SWOT analýze města Ústí nad Labem je jednou ze slabých stránek uváděna řada vyloučených lokalit,ale i nízká vzdělanost obyvatel.Naopak jako silnou stránku uvádějí vysoký podíl mladých lidí.Zapojením těchto mladých lidí do projektu může pomoci se začleněním, ale i se školní přípravou.

Sídlo organizace:

Dobrovolnické centrum, z.s.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01

Na tento projekt jste přispěli:

8 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

43 500 Kč