Anděl pro hospic

Hospic Sv.Jiří

O projektu

Andělem často nazývají klienti mobilního hospice vrchní sestru, která jim nad rámec práce zdravotní sestry poskytuje útěchu, prostor pro pláč, radost i jiné pocity a jako anděl je vezme pod svá křídla a stará se o ně s láskou až do posledních dnů jejich života. Se stejnou láskou, úctou a empatií se stará o jejich rodinné příslušníky, které podporuje, aby zvládli doprovodit své blízké.

Sídlo organizace:

Hospic Sv.Jiří
Svobody 520/3, Cheb, 350 02

Na tento projekt jste přispěli:

37 741 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

77 741 Kč