Chceme odstranit překážky handicapovaným

KSK centrum, o.p.s.

O projektu

Zatímco pro zdravého člověka je chůze po schodech příjemná a hlavně užitečná aktivita, pro jiné představuje taková běžná věc velké problémy. To jsme si začali uvědomovat, když pro naši obecně prospěšnou společnost začal „pracovat“ Honza, který je imobilní a pro něhož se cesta do kanceláře stává nepřekonatelnou překážkou. Honza má naštěstí silnou mámu a tátu, kteří ho každé ráno po schodech vynesou a odpoledne zase snesou. V tu chvíli si vždy přejeme, ať zmizí všechny schody, které spoustě tělesně postižených lidí komplikují život. To je samozřejmě nesplnitelné. Rádi bychom to však změnili alespoň v našem objektu, kde jsou schody překážkou nejen našemu kolegovi, ale všem imobilním klientům, kteří k nám zavítají. Náš objekt momentálně nesplňuje požadavky bezbariérového přístupu do budovy. Cílem je, aby nové prostory splňovaly požadavky bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Díky tomu bychom vytvořili vhodné zázemí pro vzdělávání, ale i setkávání široké veřejnosti, které bude přístupné i pro imobilní osoby. Významnou součástí projektu je vznik bezbariérového centra. Aktivity tohoto centra se budou zaměřovat nejen na poskytování různých forem poradenství, ale i na setkávání s vrstevníky a navazování nových vztahů a kontaktů. Sociální kontakty a pocit potřebnosti a užitečnosti u osob s handicapy vede ke snižování výskytu deprese a psychiatrických onemocnění, zlepšuje to kvalitu jejich života a umožňuje jim to využít nové aktivity.

Sídlo organizace:

KSK centrum, o.p.s.
Sedlec 125, Karlovy Vary, 360 10

Na tento projekt jste přispěli:

22 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

57 000 Kč