Bezdrátová tlačítka a komody, aj. vybavení pro klienty Domova pokojného stáří v Ostrově

Oblastní charita Ostrov

O projektu

Snažíme se vytvářet pro naše klienty co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Našim cílem je nyní zajistit finanční prostředky
na pořízení dalšího potřebného vybavení v rámci vylepšení zázemí Domova pokojného stáří. A na co sháníme vlastně peníze? Na bezdrátová tlačítka pro klienty. Věříme, že to s Vaší pomocí jistě zvládneme. Pomozte nám, aby stáří mohlo být hezké
a důstojné!

Sídlo organizace:

Oblastní charita Ostrov
Lidická 1036, Ostrov, 363 01

Na tento projekt jste přispěli:

121 619 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

171 619 Kč