Sázíme stromy - bouráme bariéry

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

O projektu

Výjimečnost naší výsadby stromů spočívá v tom, že spolu pracují děti s handicapovanými. Děti získají pozitivní zkušenost s lidmi, s nimiž by za jiných okolností patrně vůbec nenavázaly kontakt. Také pro naše zaměstnance je práce s dětmi významným zpestřením a pomáhá zlepšovat jejich psychický stav. V minulém roce to byl jeden z našich nejúspěšnějších, a u dětí i klientů nejoblíbenějších projektů.

Sídlo organizace:

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.
Balbínova 323/6, Praha, 120 00

Na tento projekt jste přispěli:

77 027 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

112 027 Kč