Nový výtah pro klienty - zajištění bezbariérovosti

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.

O projektu

Chceme vybudovat nový výtah a tím zajistit bezbariérovost budovy, ve které poskytujeme služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům a seniorům. Jedná se o budovu, kterou téměř celou využívají neziskové organizace pro lidi s různými typy zdravotního postižení. Naše služby jsou určeny pro lidi s tělesným, sluchovým, mentálním, interním i jiným postižením. Většina z nich má omezenou schopnost pohybu nebo orientace.

Sídlo organizace:

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
Karlínské náměstí 59/12, Praha, 186 00

Na tento projekt jste přispěli:

61 700 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

86 700 Kč