Záchrana barokního špejcharu v Borotíně - za 5 minut 12

Barokní dvůr Borotín, z.s.

O projektu

Hospodářský dvůr Starý zámek v Borotíně je od roku 2003 kulturní památkou; důvodem pro jeho zapsání je mimořádný urbanistický význam objektu posílený vazbou na protilehlou zříceninu gotického hradu Borotín. Špejchar je čelní budovou severního křídla. Jeho aktuální stav je těžce havarijní. Cílem projektu obnovy je rehabilitace původní historické podoby špejcharu; po rekonstrukci zde bude umístěna interaktivní expozice života na statku z darů místních obyvatel. Špejchar rozšíří expozici muzea zaměřeného na historii statku, hradu, obce a zdejšího zemědělského regionu, která se buduje v protilehlé budově ovčína.

Sídlo organizace:

Barokní dvůr Borotín, z.s.
Borotín 170, Borotín, 391 35

Na tento projekt jste přispěli:

46 991 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

96 991 Kč